Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2014

July 28 2014

1316 4a09
Reposted fromillidan illidan viafpletz fpletz

January 21 2014

foul bachelor frog fixed
Reposted fromwaka waka viaschottladen schottladen

January 19 2014

January 18 2014

7428 be42

December 08 2013

8007 e15a 500
Reposted frommeeds meeds

December 07 2013

pójdzie, nie wróci, nie licz na nic
     
Reposted frommeeds meeds

November 16 2013

0679 cb4a
Reposted frommeeds meeds
7998 6475 500
Reposted frommeeds meeds

September 21 2013

Z moralnością jest jak z ciążą - nie da się być trochę w ciąży
     
— moja polonistka
Reposted frommeeds meeds

September 07 2013

bycie zakompleksioną jest żałosne
     
— więc przestań
Reposted frommeeds meeds

August 04 2013

Większość Was twierdzi, że pragnie sukcesu. Ale nie pragniecie go naprawdę. Po prostu miło by Wam było, gdybyście zaczęli go odnosić. Większość z Was wybiera sen ponad sukces. Wolicie sobie pospać niż realizować marzenia!
— znalezione
Reposted frommeeds meeds

August 02 2013

rusz się. TERAZ
     
— no już.
Reposted frommeeds meeds
Muszę oddychać, żywić się realizacją moich marzeń. To ma być moim snem.     
— znalezione
Reposted frommeeds meeds
Jaki jest sens życia na tym świecie, jeśli nawet nie próbujesz zrobić czegoś niesamowitego?
     
— Mario Novak
Reposted frommeeds meeds
Większość Was twierdzi, że pragnie sukcesu. Ale nie pragniecie go naprawdę. Po prostu miło by Wam było, gdybyście zaczęli go odnosić. Większość z Was wybiera sen ponad sukces. Wolicie sobie pospać niż realizować marzenia!
— znalezione
Reposted frommeeds meeds

June 30 2013

    dużo oczekiwań=dużo rozczarowań
     
— co po?
Reposted frommeeds meeds

April 29 2013

9330 6999
Reposted fromflaus flaus viaNannoo Nannoo

February 13 2013

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl